εκταράσσω


εκταράσσω
ἐκταράσσω αττ. τ. ἐκταράττω (Α)
1. ρίχνω σε σύγχυση, φέρνω σε ταραχή, προκαλώ ταραχή, συνταράσσω («τῆς ἐμῆς ψυχῆς δεινῶς ἐκταραττομένης», Μηναία, Ωδ. 3)
2. παθ. ιατρ. (-ομαι) (για κοιλιακή διαταραχή) έχω διάρροια.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐκταράττῃ — ἐκταράσσω throw into confusion pres subj mp 2nd sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres ind mp 2nd sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres subj act 3rd sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres subj mp 2nd sg (attic) ἐκταράσσω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταραξάντων — ἐκταράσσω throw into confusion aor part act masc/neut gen pl ἐκταράσσω throw into confusion aor imperat act 3rd pl ἐκταράσσω throw into confusion aor part act masc/neut gen pl ἐκταράσσω throw into confusion aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταρασσόμενον — ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp masc acc sg ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp masc acc sg ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταραττομένων — ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp fem gen pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp masc/neut gen pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp fem gen pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταραττόμενον — ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp masc acc sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp masc acc sg (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταραττόντων — ἐκταράσσω throw into confusion pres part act masc/neut gen pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres imperat act 3rd pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres part act masc/neut gen pl (attic) ἐκταράσσω throw into confusion pres imperat …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταραχθέντα — ἐκταράσσω throw into confusion aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐκταράσσω throw into confusion aor part pass masc acc sg ἐκταράσσω throw into confusion aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐκταράσσω throw into confusion aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταράξαι — ἐκταράσσω throw into confusion aor inf act ἐκταράξαῑ , ἐκταράσσω throw into confusion aor opt act 3rd sg ἐκταράσσω throw into confusion aor inf act ἐκταράξαῑ , ἐκταράσσω throw into confusion aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταράσσει — ἐκταράσσω throw into confusion pres ind mp 2nd sg ἐκταράσσω throw into confusion pres ind act 3rd sg ἐκταράσσω throw into confusion pres ind mp 2nd sg ἐκταράσσω throw into confusion pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκταράσσοντα — ἐκταράσσω throw into confusion pres part act neut nom/voc/acc pl ἐκταράσσω throw into confusion pres part act masc acc sg ἐκταράσσω throw into confusion pres part act neut nom/voc/acc pl ἐκταράσσω throw into confusion pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.